Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2οςΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 01ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 02ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 03ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 01ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 02ος ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 03ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 01ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 02ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 03ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 04ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 05ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 06ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 07ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 08ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 09ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 10ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 15ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 01ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 02ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 03ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 04ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 05ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 06ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 07ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 08ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 09ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 10ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 11ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 12ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 13ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 14ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 15ος ΟΜΙΛΟΣ

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α'ΦΑΣH(ΟΜΑΔΕΣ Β'-Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α'ΦΑΣΗ(ΟΜΑΔΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α'ΦΑΣΗ(ΟΜΑΔΕΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α'ΦΑΣΗ(ΟΜΑΔΕΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α'ΦΑΣΗ(ΟΜΑΔΕΣ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Β'ΦΑΣΗ(ΤΕΛΙΚΗ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' ΦΑΣΗ (ΟΜΑΔΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' ΦΑΣΗ (ΟΜΑΔΕΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' ΦΑΣΗ (ΟΜΑΔΕΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)